Hanna Herder

2022-09-03

Hanna Herder måleri Vernissage lördagen den 3 september kl 13-17
Extraöppet söndagen den 4 september kl. 13-15 tis-tors 11-17 fre-lör 12-16
Utställningen pågår t.o.m den 20 september
Konstnären Hanna L Herder målar främst olika typer av porträtt i akryl. Med humor och ifrågasättande av normer undersöker hon via olika typer av bildretorik hur vi som betraktare kan tolka ett konstverk.

Herder arbetar utefter en märkbar ambition av tillgänglighet och att vilja väcka frågor.

Till exempel kan hon sammanfoga olika fysiska attribut från samtiden och dåtiden i sina målningar, och blandar ofta friskt vad gäller könstillhörighet och genus, levande människor och fiktiva figurer liksom från finkulturen och populärkulturen.

Herder omstöper på detta sätt klassiska porträtt av historiska kvinnor till mer moderna skildringar av dem, där de till exempel genom statusuppdateringar från Facebook delger sina tankegångar och sinnestillstånd.

Eller genom att hon målar porträtt av kvinnor från tidigare sekel men med nutida hörlurar i öronen.

Även det med mål att avobjektifiera kvinnorna som de länge framställts i konsthistorien och göra dem till levande varelser med tankar och känslor.

Konceptuellt sett har målningarna en poäng om att all typ av erfarenhet ska få kommuniceras, såväl djupgående reflektion som mer ytliga eller spontana spörsmål, åsikter och känslotillstånd.

Här finns också reflektioner kring dagens olika samhällssystem som kanske inte vid en första anblick ter sig lika ojämlika och ojämställda som på den tiden då kvinnor bar korsett och krinolin, men som fortfarande i vår tid berättar om en på många sätt underställd kvinnoroll, om än i annan skepnad.